Snoezelruimte

Passende bij de authentieke visie is er, dankzij of ondanks het goede nivo van de deelnemers, voor de deelnemers een Snoezelruimte gemaakt. In eerste instantie werd deze gevormd doordat een van de deelnemers gedurende de dagopvang fysiotherapie nodig heeft.

De sfeervolle ruimte bevat geen storende elementen en heeft een behaaglijke temperatuur. Er is privacy, geen telefoon, deurbel of fel licht. De snoezelruimte is arm van prikkels gemaakt en er wordt de juiste balans voor de deelnemer gezocht.

Na een drukke dag of na veel indrukken, wordt de ruimte graag door de deelnemers gebruikt.

Er wordt voorgelezen en het is een fijne sfeervolle plek om even apart te kunnen zijn en een persoonlijk gesprek te voeren met een begeleider.